Adelin Donnay

Adelin Donnay (născut în 1951) a studiat la Academia de Arte Frumoase din Liège. Se definește pe blogul său ca fiind „un artist diferit de alții”. Dacă prin alții înțelegem acei artiști care sunt dispuși să se exprime fără țipăt, fără angoasă sau revoltă, atunci el nu este ca alții. Oferă privitorilor imagini de o forță evidentă. Face parte dintre aceia care nu trișează, care nu pun măști estetice și nu fac apel la tehnica picturii sau a desenului. Dacă descoperirea omului din el este o surpriză, operele sale intense produc un șoc profund. Micile sale formate atrag privirile și vă provoacă să vă întoarceți la propriile întrebări, fără a vă da cea mai mică șansă de a scăpa atacului. Adelin Donnay este un artist care interoghează arta într-o manieră viscerală.

Adelin Donnay (born 1951) completed his studies at the Academy of Fine Arts, Liège. On his blog, he defines himself as an artist “different from others.” If by others we understand those artists who express themselves without scream, anxiety or revolt, then he is not like the others. He offers his spectators images of an obvious force. He belongs to those who do not cheat, who do not wear aesthetic masks and do not avail themselves of pictorial techniques or drawing. If discovering the man within himself comes up as a surprise, his works produce a profound shock. His miniature formats draw one’s attention and challenge you to linger on your own questions, without giving you the least chance to escape the provocation. Donnay is an artist who questions art in a visceral mode.