Radu Andriescu

 
 
 
Radu Andriescu (n. 1962) este autorul unui volum de eseuri, Paralelisme și influenţe culturale în lirica română actuală (2005) și a opt volume de poezie: Oglinda la zid (1992), Ușa din spate (1994), Sfârșitul drumului, începutul călătoriei (1998), Eu și câţiva prieteni (2000), Punțile Stalinskaya (2004), Pădurea metalurgică (2008), Metalurgic (2010), Când nu mai e aer (2016), Gerul dintre ei (2017). Longleaf Press a publicat o selecţie din poezia sa, The Catalan Within (2007), iar Twisted Spoon Press, volumul Memory Glyphs (2009), cu poeme în proză de Cristian Popescu, Iustin Panța și Radu Andriescu.

3/4 oglindă. 1/4 fereastră

Cartea de artist 3/4 oglindă. 1/4 fereastră a fost concepută având în gând poeziile din volumul Sfârșitul drumului, începutul călătoriei, publicat de scriitorul ieșean Radu Andriescu, în anul 1998. Fotografiile și fragmentele de text poetic se interconectează și se susțin reciproc, abordând teme precum evoluția personală și diversele fațete ale identității, căutarea sinelui, solitudinea personajului narator și ambiguitatea relației dintre percepția realului și reprezentarea lui. Proiectul îmbină două perspective de abordare: analiza intimă, personală, introspecția facilitată și explorată prin intermediul mediului fotografic precum și încercarea de a-mi defini statutul artistic. Viziunea personală, alături de transformările suferite de multiplele fațete ale identității, este reprezentată de o „celulă” metaforică ale cărei instanțe fizice pot fi observate. Este vorba despre pietre de pavaj care sunt încorporate într-o suprafață neregulată ca aspect și consistență. Fiecare element al acesteia, învestit cu potențial metaforic, devine în lucrarea mea un organism separat și totodată o parte integrantă dintr-o structură capabilă de creștere, de metamorfozare și dezvoltare, dintr-un sistem deschis în care se petrec schimburi de materie și transferuri de energie.

Imaginile care surprind aceste celule alcătuiesc o paradigmă nedisimulată a existenței și sunt alternate cu cadre în care este implicată prezența umană. Acestea devin o punte de legătură cu rol ambivalent: de cheie de lectură și de demers auctorial situat la un alt nivel de codificare, între componentele sensibil încifrate (celulele) și realitatea mundană în care se încadrează subiectul tratat. Figura în mișcare, privită de la distanță, sugerează dedublare, o construire a identității, care se bazează atât pe corp, înțeles ca o cochilie a sinelui, cât și pe contextul în care este integrat acesta și care îi influențează devenirea. (Anna Bărbulescu)

fotografii: Anna Bărbulescu