Lloyd Schwartz

 
 
 
 
 
Lloyd Schwartz is the Frederick S. Troy Professor of English and teaches in the MFA program at the University of Massachusetts Boston. He’s a Pulitzer Prize-winning critic and a leading international authority on the American poet Elizabeth Bishop. His poems have been selected for the Pushcart Prize, The Best American Poetry, and The Best of the Best American Poetry. His latest poetry collection is Little Kisses (University of Chicago Press, 2017).

Lloyd Schwartz este profesor “Frederick S. Troy” și predă la cursurile de master ale Universității Massachusetts din Boston. A câștigat premiul Pulitzer pentru critică și este o autoritate internațională în operele poetei americane Elisabeth Bishop. Poemele sale au fost selectate pentru Premiul Puchcart, The Best American Poetry și The Best of the Best American Poetry. Cel mai recent volum de versuri este Little Kisses (University of Chicago Press, 2017).

Lucifer în New York

traducere din limba engleză de Tiberiu Neacșu

 
 
„Ce s-a întâmplat acolo – acum voi toți va trebui să vă ajustați creierele – este cea mai mare
operă de artă din toate timpurile…”

*

„Erau bucuroși peste măsură când primul avion a lovit clădirea, așa că le-am zis: aveți răbdare.”

*

„Uite, Învățătorule, păsările sunt în flăcări.”

*

„Ce facem? Ce facem?”

*

„Când oamenii privesc un cal puternic și un cal slab, natural vor alege calul puternic.”

*

„Ploua cu trupuri.”

*

„Privitul la TV – e ca și cum ai privi pornografie; uitându-ne cum suntem futuți de avioanele alea
întruna. Și nu ne putem opri, nu ne mai săturăm.”

*

„Oameni alergând, valuri de fum, camere tremurânde – arăta ca un film ieftin despre dezastre.”

*

„Toată lumea șoptea.”

*

„Ei știau doar că era o operațiune de martiriu.”

*

„Chiar cred că păgânii și cei pro-avorturi și feministele și gay-ii și lesbienele care încearcă, în
mod activ, să trăiască o viață alternativă, ACLU, People for the American Way – îi arăt cu
degetul și le spun: ‘Voi ați ajutat ca asta să se întâmple’.”

*

„Rachete ghidate de la 2000 de mile depărtare – asta e lașitate.”

*

„Ar trebui să le invadăm țările, să le omorâm liderii și să-i convertim la creștinism.”

*

„Toți americanii trebuie să fie atenți la ce zic, la ce fac.”

*

„Cu alte cuvinte, drapelul american înseamnă intimidare, cenzură, violență, bigotism, sexism,
homofobie și aruncarea constituției într-un mărunțitor?”

*

„Există organizații în Statele Unite care au lucrat neîncetat pentru a elimina valorile religioase
din piețele noastre publice și, în acest proces, au eliminat mantaua protecției divine de care
națiunea noastră s-a bucurat încă de la fondarea ei. Totuși, sub nici o formă nu a sugerat vreun
invitat din această emisiune că altcineva, și nu teroriștii din Orientul Mijlociu, a fost responsabil
pentru tragicele evenimente ce au avut loc marți.”

*

„NU FOLOSIȚI materiale de la agenții în care se vorbește despre victime civile ale războiului
SUA în Afganistan. Acestea trebuie folosite spre finalul materialului. Dacă textul trebuie rescris
pentru a minimiza importanța victimelor civile, FACEȚI-O.”

*

„Ori ești cu noi, ori împotriva noastră.”

*

„E atât de popular acum, că ar putea fi chiar ales!”

*

„Axa răului.”

*

„Poliția a acționat pe baza informației conform căreia domnul Boulez a spus la un moment dat,
în anii ‘60, că toate clădirile operelor trebuie aruncate în aer – comentarii care l-au plasat pe o
listă de posibili suspecți teroriști.”

*

„Sunt momente în care un paranoic obsedat de control e tot ce trebuie într-o anume situație.”

*

„Pare deloc nimerit să interpretăm bucăți dintr-o operă despre un atac terorist în momentele astea.”

*

„Bărbații își taie bărbile; mii de oameni fac coadă la sălile de cinema din Kabul.”

*

„Telespectatorii, acum, au nevoie de mângâiere și consolare.”

*

„Afacerile din New York sunt reluate.”

*

Saturday Night Live este una dintre marile instituții și tocmai de-asta e important să vă faceți
emisiunea astăzi.”
„Putem fi amuzanți?”
„De ce-ați începe acum.”

*

„Mama lui George Llanes a descoperit scriitorul din el când i-a cumpărat un jurnal în
adolescență. Acum acele cuvinte sunt tot ce i-a rămas de la singurul ei fiu.”

*

„Kathleen Hunt-Casy era o prietenă atentă, care asculta și acționa în consecință. Dacă cineva
spunea că tocmai a avut un copil și avea nevoie de, să zicem, o ramă foto, ea găsea una.”

*

„Am avut o sesiune nebună de shopping azi și nouăzeci la sută din ce-am cumpărat a fost pentru
mine.”

*

„Nu se poate spune cu certitudine că Richard Rodriguez a fost singurul portorican care să umble
îmbrăcat într-o rochie și căruia să-i placă asta, dar familia lui e sigură că nimeni nu s-ar fi simțit
mai bine decât el. Toboșar în Societatea de Smarald pentru Cimpoi și Tobe a Autorității
Portuare, ofițerul Rodriguez era mândru că era polițist, la fel cum era mândru de originile sale
latine. Și nu l-a deranjat să îmbrace un kilt și să le combine pe cele două. ‘Spunea că dărâma
niște bariere’, a spus soția lui, Cindy.”

*

„La 78 de ani, Mary Alice Wahlstrom era o minge de foc.”

*

„Oficialitățile estimează că joi 4.651 de oameni muriseră, dispăruseră sau erau presupuși morți.”

*

„N-a vrut niciodată să lucreze acolo.”

*

„Cine o să-mi mai facă vânt pe leagăn?”

*

„La 7 pm, marți, 5.250 de oameni muriseră sau fuseseră dați dispăruți.”

*

„O, frumoasă pentru văzduhul larg.”

*

„A fost nevoie de cel puțin doi însoțitori de zbor să-l imobilizeze pe pasagerul de 1.90 în timp ce
încerca să-și aprindă pantoful.”

*

„Aici nu e Disneyland! La ce vă hliziți? De ce nu mergeți acasă să ne lăsați să ne întoarcem la
viețile noastre?”

*

„Mama se află acolo, sau ce-a mai rămas din ea și nu vreau să văd vreun zgârie-nori comercial
ridicat peste rămășițele ei.”

*

Dumnezeu să binecuvânteze America.”

*

„T’-ai descurcat, Rudy, n-ai pizdit-o.”

*

În vremuri de criză trebuie să decidem cu toții, din nou și din nou, pe cine iubim.

*

„Poate nu vom ști niciodată de ce și-a întors fața de la țara noastră și de la valorile noastre.”

*

„Încă nu pot dormi. Văd avioanele alea în vis, intrând în turnuri întruna.”

*

„OMORÂȚI TERORIȘTII!”

*

„Oficialitățile estimează că vineri 3.187 de oameni muriseră, dispăruseră sau erau presupuși
morți, neincluzând cei 19 atacatori.”

*

„Care e diferența dintre deținuți și prizonieri?”

*

„Oficialitățile orașului estimează că miercuri 2.992 de oameni muriseră, dispăruseră sau erau
presupuși morți.”

*

„Locul ăsta trebuie sanctificat.”

*

„Numărătoarea morților și dispăruților 2.883.”

*

„Câinii sunt depresivi.”

*

„A fost una dintre cele câteva sute de oameni identificați și confirmați morți; și deși i-au găsit
doar piciorul, a fost înmormântată într-un coșciug.”

*

„343 de pompieri.”

*

„Acesta este măcelul jurnalistului spion, evreu; Daniel Pearl.”

*

„Ce vine peste America nu va fi, prin voia lui Dumnezeu, mai puțin decât ce-a fost.”

*

Cu noi sau împotriva noastră.

*

„Nu e nici o slăbiciune în a reexamina politicile care au condus la terorism – am fi nebuni să n-o
facem.”

*

„Pentru nici o clipă nu am gândit sau simțit așa cum sunt interpretate cuvintele mele în presă.”

*

„Am folosit termenul de ‘operă de artă’ pentru a desemna distrugerea personificată în Lucifer.
Bineînțeles că a fost un act criminal pentru că nevinovaților uciși nu li s-a dat posibilitatea de-a
alege… Dar ce s-a întâmplat din punct de vedere SPIRITUAL, acest salt în afara siguranței, în
afara evidenței, în afara vieții de zi cu zi – asta se întâmplă, uneori, și în artă… altfel nu are
valoare.”

*

„Tot ce putem face e să povestim evenimentele și să arătăm înregistrările.”

*

„Mă rog în fiecare zi la Mihai, dar nu la Lucifer – nu-mi dau voie să fac asta – dar e foarte
prezent, în speță, acum în New York.”

*

„Ceva știri din afară?”

*

„Retrospectiv, ar fi trebuit să menționez păcatele naționale fără a menționa nume de organizații
sau persoane.”

*

„Chiar s-a-ntâmplat, așa-i?”

*

„Asta seamănă atât de mult cu 10 septembrie!”

*

„2.830.”

*

„2.823.”

*

„Lifturile au dispărut.”
 

 
 

Lucifer in New York

 
 
“What happened there—now all of you must adjust your brains—is the greatest work of art
ever…”

*

“They were overjoyed when the first plane hit the building, so I said to them: be patient.”

*

“Look, Teacher, the birds are on fire.”

*

“What do we do? What do we do?”

*

“When people see a strong horse and a weak horse, by nature, they will like the strong horse.”

*

“It was raining bodies.”

*

“Watching TV—it’s like watching pornography; watching ourselves getting fucked by those
planes, over and over. And we can’t stop, we can’t get enough of it.”

*

“People running, billows of smoke, shaky cameras—it looked like some cheap disaster movie.”

*

“Everyone was whispering.”

*

“All they knew was that they have a martyrdom operation.”

*

“I really believe that the pagans, and the abortionists, and the feminists, and the gays and the
lesbians who are actively trying to make that an alternate lifestyle, the ACLU, People for the
American Way—I point the finger in their face and say, ‘You helped this happen.’”

*

“Lobbing cruise missiles from 2000 miles away—that’s cowardly.”

*

“We should invade their countries, kill their leaders, and convert them to Christianity.”

*

“All Americans need to watch what they say, watch what they do.”

*

“In other words, the American flag stands for intimidation, censorship, violence, bigotry,
sexism, homophobia and shoving the constitution through a paper shredder?”

*

“There are organizations within the United States that have labored unceasingly to strip religious
values from our public square and, in the process, to take away the mantle of divine protection
which our nation has enjoyed ever since the days of its founding. However, in no way has any
guest on my program suggested that anyone other than the Middle East terrorists were
responsible for the tragic events that took place on Tuesday.”

*

“DO NOT USE wire service stories which lead with civilian casualties from the US war in
Afghanistan. They should be mentioned further down in the story. If the story needs rewriting to
play down the civilian casualties, DO IT.”

*

“You’re either with us or against us.”

*

“He’s so popular now, he could actually be elected!”

*

“Axis of evil.”

*

“Police were acting on information that Mr. Boulez had once said in the 1960s that opera houses
should be blown up—comments which placed him on a list of possible terrorist suspects.”

*

“There are times when a paranoid control freak is exactly what the situation requires.”

*

“It seems inappropriate to perform excerpts from an opera about a terrorist act right now.”

*

“Men are shaving off their beards; thousands of people are lining up at movie theaters in Kabul.”

*

“Audiences at the present moment need comfort and solace.”

*

“New York City is open for business.”

*

Saturday Night Live is one of our great institutions, and that’s why it’s important for you to do your show tonight.”
“Can we be funny?”
“Why start now.”

*

“George Llanes’s mother unlocked the writer within him with the purchase of a journal during
his adolescence. Now those words are all she has left of her only son.”

*

“Kathleen Hunt-Casy was a careful friend, who listened and acted on what she heard. If someone
mentioned that they had a baby and needed, say, a picture frame, she would find one.”

*

“I went mad shopping today, and ninety percent of what I got was for myself.”

*

“It can’t be said with certainty that Richard Rodriguez was the only Puerto Rican man ever to
parade around in a skirt and enjoy it, but his family is certain that no one could have reveled in
doing so more than he did. A drummer in the Port Authority’s Emerald Society Pipes and
Drums, officer Rodriguez was as proud of being a police officer as he was of his Latin heritage.
And he didn’t mind putting on a kilt and mixing the two. ‘He used to say he was breaking
barriers,’ said his wife Cindy.”

*

“At the age of 78, Mary Alice Wahlstrom was a ball of fire.”

*

“Officials estimate that as of Thursday, 4,651 people had died, or were missing and presumed
dead.”

*

“She never wanted to work there.”

*

“Who’s going to push me on the swings?”

*

“As of 7 pm Tuesday, 5,250 people were killed or still missing.”

*

O beautiful for spacious skies.

*

“It took at least two flight attendants to subdue the 6-foot-4-inch passenger as he struggled to
ignite his shoe.”

*

“This isn’t Disneyland! What are you gaping at? Why don’t you go home and let us get back to
our lives?”

*

“My mom is down there, whatever is left of her, and I don’t want to see some commercial
skyscraper built on top of her.”

*

God bless America.”

*

“Ya’ did good, Rudy, you didn’t fuck up.”

*

In times of crisis, we must all decide again and again whom we love.

*

“We may never know why he turned his back on our country and our values.”

*

“I still can’t sleep. I see those planes in my dreams, crashing into the towers over and over
again.”

*

“KILL TERRORISTS!”

*

“Officials estimate that as of Friday, 3,187 people had died, or were missing and presumed dead,
not including 19 hijackers.”

*

“What’s the difference between detainees and prisoners?”

*

“City officials estimate that as of Wednesday, 2,992 people had died, or were missing and
presumed dead.”

*

“This place has to be sanctified.”

*

“Tally of dead and missing 2,883.”

*

“These dogs are depressed.”

*

“She was one of the few hundred actually identified and confirmed dead; and although they only
found her foot, she was buried in a casket.”

*

“343 fire-fighters.”

*

“This is the slaughter of the spy journalist, the Jew Daniel Pearl.”

*

“What is coming to America will not, by the will of God, be less than what has come.”

*

With us or against us.

*

“There is no weakness in reexamining policies that lead to terrorism—we’d be fools not to.”

*

“Not for one moment have I thought or felt the way my words are now being interpreted in the
press.”

*

“I used the designation ‘work of art’ to mean the work of destruction personified in Lucifer. Of
course it was a criminal act because the innocent who had been killed had not been given a
choice. . . . But what happened SPIRITUALLY, this jump out of security, out of the self-evident,
out of the everyday life—this sometimes happens in art . . . or it is worthless.”

*

“All we can do is tell the stories and show the tape.”

*

“I pray every day to Michael, but not to Lucifer—that is, I do not allow myself to do that—but
he is very present, like in New York at the moment.”

*

“Any news from the outside?”

*

“In retrospect, I should have mentioned the national sins without mentioning the organizations
and persons by name.”

*

“It did happen—right?”

*

“That’s so September 10th!”

*

“2,830.”

*

“2,823.”

*

“The elevators are gone.”